một thập kỷ đồng hành

Triệu cơ hội mở ra

cột mốc đáng nhớ

Năm 2010

ra mắt sản phẩm
Cho vay mua
xe máy trả góp

Năm 2011

ra mắt
gần 700 điểm
giới thiệu
dịch vụ

Năm 2012

Ra mắt sản phẩm
Cho vay tiền mặt

Năm 2013

Tăng thêm
hơn 400.000
khách hàng
sau 3 năm

Năm 2015

Trở thành pháp nhân
độc lập với
thương hiệu
FE CREDIT

Năm 2016

Tiếp nhận khoản vốn
100 triệu USD từ
Credit Suisse

Năm 2017

Phát hành
500.000
thẻ tín dụng

Năm 2018

Ra mắt $NAP – nền tảng
duyệt vay tự động
đầu tiên tại
Việt Nam

Năm 2019

Cán mốc
10.000.000
khách hàng

Năm 2020

 Đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ
vào hoạt động
doanh nghiệp
và dịch vụ
khách hàng

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

11,000,000

Khách hàng
19,000 ĐIỂM BÁN HÀNG
10,500 Đối tác
37 Giải thưởng
12,000 Nhân Viên
10 năm FE credit