10 NĂM VÌ CỘNG ĐỒNG
CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Hơn một thập kỷ đồng hành không chỉ mở ra hàng triệu cơ hội giúp hơn 10 triệu khách hàng hiện thực hóa hàng triệu ước mơ, FE CREDIT còn tự hào và vinh dự được đóng góp cho cộng đồng những giá trị nhân văn giúp cho hàng triệu người dân Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tin nổi bật